Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 دکتر عبدالحسین قاسم زاده 2000 50
2 شرکت بازرگانی نویان ایده مهستان (سهامی خاص) 1000 25
3 دکتر علیرضا امیرفراهانی 300 7.5
4 سعید حاج حیدری 300 7.5
5 دکتر مهرداد حسین زاده 200 5
6 دکتر سید محمدرضا لاجوردی 200 5
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان